مسعود رضا موحد دانش

مسعود رضا موحد دانش

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

متخصص بیماری های عفونی و تب دار و گرم سیری - عفونت های ریوی - تنفس - هپاتیت و آنفولانزا

مطب دکتر موحد دانش

مطب دکتر موحد دانش

متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری

متخصص بیماری های عفونی و تب دار و گرم سیری - عفونت های ریوی - تنفس - هپاتیت و آنفولانزا

دریافت نوبت دکتر مسعود رضا موحد دانش در مطب دکتر موحد دانش


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1400/07/29 17:00:00 - 20:00:00 2 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا