عصمت شبان

عصمت شبان

متخصص بیماریهای پوست

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - پوست و مو و زیبایی و لیزر

مطب دکتر عصمت شبان

مطب دکتر عصمت شبان

متخصص بیماریهای پوست

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دریافت نوبت دکتر عصمت شبان در مطب دکتر عصمت شبان


تاریخ ساعت نوبت خالی
دوشنبه 1400/03/31 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/03/31 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/04/01 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/04/01 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/04/02 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/04/02 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/04/03 09:00:00 - 11:00:00 10 رزرو نوبت
پنجشنبه 1400/04/03 16:00:00 - 20:30:00 10 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا