آزاده تمیزی

آزاده تمیزی

متخصص زنان و زایمان

دکتر آزاده تمیزی - جراح و متخصص زنان و زایمان

مطب دکتر تمیزی

مطب دکتر تمیزی

متخصص زنان و زایمان

دکتر آزاده تمیزی - جراح و متخصص زنان و زایمان

دریافت نوبت دکتر آزاده تمیزی در مطب دکتر تمیزی


تاریخ ساعت نوبت خالی
پنجشنبه 1400/07/29 17:00:00 - 20:00:00 18 رزرو نوبت
شنبه 1400/08/01 17:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/08/03 17:00:00 - 20:00:00 20 رزرو نوبت

سوال خود را بپرسید

کد کپچا