سعید کیقبادی

سعید کیقبادی

متخصص جراحی عمومی

جراحی های دستگاه گوارش - لاپاراسکوپی کیسه صفرا و آپاندیس - درمان زخم بستر و پای دیابتی و جراحی های سرپایی مانند برداشتن خال، میخچه، کیست و توده های چربی و جراحی ناخن در گوشت

مطب دکتر کیقبادی

مطب دکتر کیقبادی

متخصص جراحی عمومی

جراحی های دستگاه گوارش - لاپاراسکوپی کیسه صفرا و آپاندیس - درمان زخم بستر و پای دیابتی و جراحی های سرپایی

دریافت نوبت دکتر سعید کیقبادی در مطب دکتر کیقبادی


تاریخ ساعت نوبت خالی
برنامه حضور دکتر سعید کیقبادی در دسترس نمی باشد. جهت رزرو نوبت با شماره تلفن 05632225431 تماس بگیرید

سوال خود را بپرسید

کد کپچا