تماس: 09352719005
  • آدرس: مرودشت، خیابان مدرس خیابان حافظ جنوبی طبقه سوم درمانگاه سینا

مشاوره خانواده محمد کارگر

مشاوره خانواده، زوج درمانی، پیش از ازدواج، مشکلات فردی
آدرس: مرودشت، خیابان مدرس خیابان حافظ جنوبی طبقه سوم درمانگاه سینا

مشاهده ساعات حضور و دریافت نوبت

برنامه حضور محمد کارگر دکترای تخصصی روانشناسی بالینی

تاریخ ساعت نوبت خالی
سه شنبه 1400/10/28 15:00 - 19:00 4 رزرو نوبت
چهارشنبه 1400/10/29 15:00 - 19:00 4 رزرو نوبت
یکشنبه 1400/11/03 15:00 - 19:00 4 رزرو نوبت
دوشنبه 1400/11/04 15:00 - 19:00 4 رزرو نوبت
سه شنبه 1400/11/05 15:00 - 19:00 4 رزرو نوبت