کیمیا ویزیت - دریافت نوبت متخصص چشم پزشکی

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت متخصص چشم پزشکی


دکتر سیدحمیدرضا ذوالفقاری

دکتر سیدحمیدرضا ذوالفقاری

جراح و متخصص چشم - نوبت دهی روز های فرد از ساعت 10:30 تا 12 واقع در بیمارستان میلاد