کیمیا ویزیت - دریافت نوبت متخصص سونوگرافی

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت متخصص سونوگرافی


کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی فرد

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی فرد

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی