کیمیا ویزیت - نوبت دکتر متخصص و فوق تخصص پوست و مو و زیبایی

کیمیا ویزیت - نوبت دکتر متخصص و فوق تخصص پوست و مو و زیبایی


مطب دکتر عصمت شبان

مطب دکتر عصمت شبان

دارای بورد ناسیونال - استادیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند
سید محمد توحیدی

سید محمد توحیدی

متخصص پوست و مو و زیبایی
عصمت شبان

عصمت شبان

متخصص پوست و مو و زیبایی