کیمیا ویزیت - دریافت نوبت سونوگرافی

کیمیا ویزیت - دریافت نوبت سونوگرافی


کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی

کلینیک سونوگرافی دکتر محمدی

دکتر مهیار محمدی فرد - متخصص رادیولوژی - فلوشیپ اینترونشن دانشیار دانشگاه علوم پزشکی بیرجند - دارای بورد تخصصی
مهدی محمدی فرد

مهدی محمدی فرد

سونوگرافی, متخصص رادیولوژی
کیمیا محمدی

کیمیا محمدی

سونوگرافی, متخصص رادیولوژی