نوبت دهی و نوبت گیری پرونده الکترونیک سلامت

نوبت دهی و نوبت گیری پرونده الکترونیک سلامت

همانطور که در بحث پرونده الکترونیک سلامت اشاره ای به یکپارچگی سپاس داشتیم در این قسمت قصد داریم توضیحاتی در خصوص ارائه سیستم نوبت دهی و نوبت گیری بر پایه پرونده الکترونیک سلامت ارائه دهیم.

بررسی کلی:

یکپارچگی اطلاعات یک بحث مهم و پیش نیاز پرونده الکترونیک سلامت می باشد لذا تمامی داده های پزشکی باید بصورت الکترونیک در پرونده سلامت بصورت جامع ثبت شوند بنابر این اطلاعات مراجعات افراد به مراکز بهداشتی و درمانی نیز باید در این پرونده ثبت گردد. علاوه بر بحث ثبت داده های مراجعات افراد، اطلاعات پیش از تولد مانند دوران جنینی تا پس از مرگ مانند محل دفن و... نیز باید در صورت لزوم در پرونده سلامت افراد ثبت تا در دسترس افراد مجاز قرار گیرد اما در این مقاله بر بحث داده های مراجعات افراد متمرکز می شویم.

نوبت دهی پرونده الکترونیک سلامت:

نوبت دهی و نوبت گیری الکترونیک یک خدمت بسیار گسترده که روز به روز درخواست آن بیشتر می شود، باید بصورت جامع و یکپارچه ارائه شود. جامعیت نوبت دهی در نظام ارجاع بسیار پرکاربرد است اما علاوه بر آن برای دریافت نوبت از سایر مراکز کشور نیز میتوان از آن استفاده کرد.

پیش از فرایند نوبت دهی باید ظرفیت های هر مرکز بهداشتی و درمانی شامل بخش دولتی، خصوصی و مطب ها (روز های کاری، ساعات حضور و خدمت ارائه شده پزشکان) در پرونده الکترونیک سلامت ثبت و ارائه گردد که بدون مراجعه حضوری مردم بتوانند چند روز قبل نوبت خود را دریافت کنند که این امر توسط سامانه ی نوبت دهی مورد تایید وزارت بهداشت انجام می شود.

نظام ارجاع:

نظام ارجاع نیز یک بحث مهم علاوه بر بحث نوبت دهی و نوبت گیری که درصورتی پزشک تشخیص دهد بیمار باید به سطح بالاتری (متخصص یا فوق تخصص) مراجعه کند، کاربرد خواهد داشت و در ساختار نوبت دهی پرونده الکترونیک سلامت قرار می گیرد. این فرایند توسط پزشک یا بهیار انجام می شود و بر اساس ظرفیت های مراکز درمانی که از قبل بصورت یکپارچه در پرونده الکترونیک سلامت ثبت شده انجام می شود.

بررسی کلی:

کیمیا ویزیت یک سامانه مورد تایید وزارت بهداشت و مجری نوبت دهی پرونده الکترونیک سلامت قادر است تمامی مراحل و فرآیند های فوق را بصورت جامع و یکپارچه ارائه دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر و دریافت سرویس نوبت دهی با ما تماس بگیرید.

 

پرسش خود را مطرح کنید:

CAPTCHA code